50 jaar WRR, 01 Jaargang 1

Publicatiedatum
donderdag 24 maart 2022
Productie
Lustrumredactie van de WRR: Dmitri Berkhout; Catrien Bijleveld; Godfried Engbersen; Mitra Javanmardi; Simone Langeweg; Ruth Mampuys; Marysha Molthoff; Tessa Roelofs; Erik Schrijvers; Victor Toom
Eindredactie
Simone Langeweg
Vormgeving
Mitra Javanmardi
E-mail
info@wrr.nl
Internet
wrr.nl
Redactieadres
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) | Buitenhof 34 | 2513 AH Den Haag
Telefoon
070 356 4694
Copyright
CC0 1.0 Universal