14

Dit artikel hoort bij: 50 jaar WRR 01

Uit de oude doos

foto eerste voorzitter van de WRR

Het archief van de WRR bevat veel historisch materiaal: foto’s van de installatie van de eerste raad, van de verschillende raden, vergaderingen, het bezoek van toenmalig Koningin Beatrix en conferenties (waaronder de WRR-Lecture). Ga mee op een nostalgische reis door 50 jaar WRR, vastgelegd in beeld!

bezoek koningin

Koningin Beatrix bezoekt de WRR

oud foto dulk

De 4e raad 1988-1992

foto lubber bij WRR

Installatie van de 5e raad

oud foto WRRstafoverleg

Stafvergadering

afscheid 7de raad

Afscheid 7e raad

lecture 2014_018

WRR-Lecture 2014

stafoverleg 2005

Stafvergadering

presentatie rapport Werkzekerheid

Presentatie WRR-rapport Investeren in werkzekerheid, 2007

presentatie WRRrapport Vertrouwen in de buurt

Presentatie WRR- rapport Vertrouwen in de buurt 2005

WRR Sport_symposium2005

WRR-symposium over Sport

Minister Hoekstra geeft toelichting op de kabinetsreactie

Minister Hoekstra geeft zijn reactie op het WRR-rapport Geld en schuld, 2019

plaatje hollandse Spoor 2005

Hollands Spoor-bijeenkomst

plaatje de WRR lecture 2006

WRR-Lecture 2006

plaatje bezoek Balkenende

Bezoek minister-president Balkenende

plaatje de WRRwerkconferentie Crisisparaatheid 2021

WRR, GR en ROB organiseren werkconferentie over Crisisparaatheid, 2021

foto voorzitters en de secretarissen

WRR-voorzitters en WRR-secretarissen bij reünie, 2007

plaatje Afghaanse delegatie 2016

Bezoek Afghaanse delegatie, 2016

Plaatje WRR lecture 2008

WRR-Lecture 2008

plaatje WRR7de raad

De 7e raad 2003-2007

plaatje WRRleden 8ste

De 8e raad 2008-2012

plaatje 9de WRRraad

De 9e raad 2013-2017

raadsvergadering maart 2022

De 10e raad 2018-2022