Tekst Corien Prins

Portretfoto van Corien Prins

Op het moment dat ik deze introductie tot ons online lustrummagazine afrond, is de in talloze opzichten tragische oorlog in Oekraïne net een week oud. Het voelt dan ook ongepast om feestelijk te openen bij deze digitale bundel ter gelegenheid van 50 jaar WRR. Bovenal is de oorlog tragisch vanwege de talloze slachtoffers die hij eist, waaronder vele onschuldige burgers. Tragisch is hij ook omdat de ontwikkelingen pijnlijk doen beseffen dat afschuwelijke gebeurtenissen in het verleden ons kennelijk weinig hebben geleerd. De WRR is een organisatie die adviseert over de lange termijn en onze blik is primair gericht op de toekomst. Maar in tijden zoals deze lijkt niet de toekomst maar het verleden akelig dichtbij.  

Toch neem ik u mee op een korte reis door dit onlinemagazine. De afgelopen 50 jaren is er veel veranderd bij en rondom de WRR. Ten tijde van de oprichting waren de ideeën en veronderstellingen over wetenschappelijke beleidsadvisering behoorlijk anders dan nu. Onlangs had ik het genoegen om samen met de eerste voorzitter van de WRR, Sjeng Kremers, geïnterviewd te worden. Geanimeerd vertelde hij over de aanleiding, oprichting en eerste jaren van de WRR. Het interview leest u verderop; het vormt een van de bijdragen waarmee we een kijkje in onze keuken geven. Sommige stukken zijn wat serieuzer van aard, andere schetsen een kleurrijk beeld van onze organisatie, en er zijn enkele luchtiger stukken. Daarbij hebben de samenstellers van het tijdschrift oog gehad voor 50 jaar terugkijken op, de huidige situatie van en, zoals het de WRR betaamt, de toekomst van wetenschappelijke beleidsadvisering. Wetenschappelijke beleidsadvisering en het belang ervan voor beleid en samenleving vormen de rode draad door het magazine.

Zo laten we naast de eerste voorzitter van de WRR ook jongeren en een denkbeeldige toekomstige generatie aan het woord. Verder komen de visuele zaken die de WRR kleuren, aan bod. Wandel bijvoorbeeld door Den Haag langs de panden die de WRR in de loop der jaren heeft betrokken. Of maak kennis met de WRR in een vlog. En bekijk de ‘jasjes’ van de 105 rapporten die we inmiddels hebben gepubliceerd. Uit het recente verleden zijn er enkele cartoons waarin WRR-adviezen figureren. Ook schetsen we in dit magazine een portret van de vijftigjarige WRR aan de hand van tien rapporten: rapporten die kenmerkend zijn geweest voor de blik van de raad op zowel Nederland als buitenlandse ontwikkelingen. In het tijdschrift komen naast oud-voorzitters en oud-raadsleden ook personen aan het woord die de WRR van nabij hebben meegemaakt, in de praktijk met de adviezen aan de slag gaan of anderszins betrokken zijn bij het raadswerk. Juist in deze bredere context ligt immers het bestaansrecht van een organisatie als de WRR.

In dit redactioneel kan ik geen uitputtend overzicht geven van de achtien bijdragen die u hierna kunt lezen. Wel wil ik nog meegeven dat we bij de samenstelling van de bundel een divers lezerspubliek op het oog hadden. Misschien vindt u het gewoon leuk om te lezen over kwesties die in het geheugen zijn weggezakt, of over het ‘wel en wee’ van de WRR. Maar het kan ook zijn dat u erover denkt te solliciteren op een vacature en meer wilt weten over ons als organisatie. En voor wie nog meer over ons werk en 50 jaar WRR wil weten: we brengen gedurende dit lustrumjaar een speciale podcastserie uit, te vinden op Spotify of onze website. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat natuurlijk graag. In ieder geval wens ik u veel plezier bij het lezen van dit magazine.

Corien Prins, voorzitter WRR