De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) bestaat volgens de Instellingswet uit minimaal vijf en maximaal elf leden. Zij worden door het kabinet benoemd voor een periode van vijf jaar. Sinds 2013 treedt de raad niet meer in zijn geheel aan en af op het moment dat de formele raadsperiode start. Met het oog op de continuïteit van het raadswerk is voor een ‘dakpansgewijze’ constructie gekozen. Hieronder volgt een overzicht van de tien samenstellingen die de WRR in de afgelopen vijftig jaar heeft gekend.

Samenstelling tiende raad 2018-2022

raadsvergadering maart 2022
 • prof. mr. J.E.J. Prins, voorzitter
 • prof. dr. mr. C.C.J.H. Bijleveld (vanaf december 2019)
 • prof. dr. A.W.A. Boot
 • prof. dr. mr. M.A.P. Bovens
 • prof. dr. G.B.M. Engbersen
 • prof. dr. S.J.M.H. Hulscher (vanaf april 2019)
 • prof. dr. M. de Visser
 • prof. dr. C.G. de Vries
 • prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin (tot april 2019), sindsdien adviserend raadslid
 • prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen, adviserend raadslid (tot september 2018)

Secretaris:

 • prof. dr. F.W.A. Brom

Samenstelling negende raad 2013-2017

plaatje 9de WRRraad
 • prof. dr. J.A. Knottnerus, voorzitter (tot april 2017)
 • Prof. mr. J.E.J. Prins, voorzitter (vanaf april 2017)
 • prof. dr. ir. M.B.A. van Asselt (tot juli 2014)
 • prof. dr. A.W.A. Boot
 • prof. dr. mr. M.A.P. Bovens
 • prof. dr. G.B.M. Engbersen (vanaf september 2014)
 • prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin (vanaf juli 2014)
 • prof. dr. M. de Visser (vanaf september 2013)
 • prof. dr. M.P.C. Weijnen (vanaf  juni 2013)
 • prof. dr. P.A.H. van Lieshout, adviserend raadslid (tot mei 2014)
 • prof. dr. C.G. de Vries, adviserend raadslid (vanaf januari 2015)
 • prof. dr. ir. G.H. de Vries, adviserend raadslid (tot december 2014)

Secretaris:

 • dr. W. Asbeek Brusse (tot juni 2015)
 • prof. dr. F.W.A. Brom (vanaf augustus 2015)

Samenstelling achtste raad 2008-2012

plaatje WRRleden 8ste
 • prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, voorzitter (tot mei 2010)
 • prof. dr. J. A. Knottnerus, voorzitter (vanaf mei 2010)
 • prof. dr. M.B.A. van Asselt
 • prof. dr. H.P.M. Knapen  (tot 14 oktober 2010)
 • prof. dr. P.A.H. van Lieshout
 • prof. dr. H.M. Prast (tot oktober 2011)
 • prof. mr. J.E.J. Prins
 • prof. dr. ir. G.H. de Vries
 • prof. dr. P. Winsemius
 • drs. J.W. Holtslag, adviserend raadslid (vanaf maart 2008)

Secretaris:

 • prof. dr. A.C. Hemerijck (tot augustus 2009)
 • dr. W. Asbeek Brusse (vanaf augustus 2009)

Plaatsvervangend secretaris:

 • dr. R.J. Mulder (tot februari 2010)

Samenstelling zevende raad 2003-2007

plaatje WRR7de raad
 • prof. mr. M. Scheltema, voorzitter (tot september 2004)
 • prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, voorzitter (vanaf september 2004)
 • prof. dr. L. Hancher (vanaf februari 2005)
 • prof. dr. P.A.H. van Lieshout (vanaf september 2004)
 • prof. dr. P.L. Meurs
 • prof. dr. B. Nooteboom (vanaf oktober 2006)
 • prof. dr. J.L.M. Pelkmans (tot juni 2007)
 • drs. I.J. Schoonenboom (van februari 2005 tot februari 2007)
 • prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt (tot januari 2005)
 • prof. dr. J.J.M. Theeuwes (tot januari 2007)
 • prof. dr. ir. G.H. de Vries (vanaf oktober 2006)
 • prof. dr. P. Winsemius (tot september 2006 en vanaf maart 2007)

Secretaris:

 • prof. dr. J. van Sinderen (tot 1 november 2002)
 • prof. dr. A.C. Hemerijck (vanaf 1 november 2003)

Plaatsvervangend secretaris:

 • prof. dr. A.C. Hemerijck
 • dr. R.J. Mulder (vanaf 1 mei 2004)

Samenstelling zesde raad 1998-2002

plaatje 6de WRRraad
 • prof. dr. M. Scheltema, voorzitter
 • prof. dr. ir. J. Bouma
 • prof. dr. F.A.G. den Butter
 • prof. dr. M.C.E. van Dam-Mieras
 • prof. dr. W. Derksen (tot september 2000)
 • prof. dr. G.A. van der Knaap
 • prof. dr. P.L. Meurs
 • prof. dr. J.L.M. Pelkmans (vanaf januari 2001)
 • prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt

Secretaris:

 • mr. J.C.F. Bletz (tot 1 september 2001)
 • prof. dr. J. van Sinderen (vanaf 1 september 2001)

Adjunct-secretaris

 • dr. A.C. Hemerijck (vanaf 1 september 2001)
 • dr. H.C van Latestein (tot 1 oktober 2000)

Samenstelling vijfde raad 1993-1997

plaatje 5de WRRraad
 • mr. J.P.H. Donner, voorzitter
 • prof. dr. H.P.M. Adriaansens
 • prof. dr. M.C. Brands, adviserend lid (van 1994 tot 1996)
 • prof. dr. W. Derksen (vanaf april 1993)
 • prof. dr. L.J. Gunning-Schepers (vanaf januari 1995)
 • drs. H. Hooykaas (tot januari 1995)
 • prof. dr. ir. R. Rabbinge
 • prof. dr. D.J. Wolfson
 • prof. mr. M. Scheltema, adviserend lid (vanaf april 1997)

Secretaris:

 • dr. A.P.N. Nauta (tot juni 1995)
 • mr. J.C.F. Bletz (vanaf juli 1995)

Adjunct-secretaris:

 • drs. H.C. van Latesteijn (vanaf juli 1995)

Samenstelling vierde raad 1988-1992

oud foto dulk
 • prof. dr. W. Albeda, voorzitter (tot juni 1990)
 • prof. dr. F.W. Rutten, voorzitter (vanaf juli 1990)
 • prof. dr. H.P.M. Adriaansens
 • dr. ir. M.A. van Damme-van Weele
 • mr. J.P.H. Donner (vanaf november 1990)
 • prof. mr. L.A. Geelhoed (tot juli 1990)
 • prof. dr. H.R. van Gunsteren (vanaf september 1989)
 • drs. H. Hooykaas (vanaf juli 1991)
 • prof. dr. A.M.J. Kreukels
 • prof. dr. B.M.S. van Praag
 • prof. dr. R. Rabbinge
 • prof. dr. C.J. Rijnvos (tot september 1989)
 • dr. A.D. Wolff-Albers
 • prof. dr. D.J. Wolfson (vanaf april 1990)

Secretaris:

 • dr. W. van Drimmelen (tot 16 maart 1991)
 • dr. A.P.N. Nauta (vanaf 1 juli 1991)

Adjunct-secretaris:

 • mr. J.C.F. Bletz

Samenstelling derde raad 1983-1987

 • prof. ir. Th. Quené, voorzitter (tot februari 1985)
 • prof. dr. W. Albeda, voorzitter (vanaf september 1985)
 • prof. dr. P.R. Baehr
 • prof. dr. N.H. Douben
 • prof. drs. C.J. van Eijk
 • prof. mr. L.A. Geelhoed
 • prof. dr. A.M.J. Kreukels (vanaf juni 1986)
 • prof. dr. M.A. Layendecker-Thung (tot oktober 1984)
 • prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt
 • dr. ir. K. Teer (vanaf januari 1985)
 • dr. ir. A.A.Th.M. van Trier (overleden 26 november 1983)
 • prof. dr. ir. C.T. de Wit (tot november 1986)

Secretaris:

 • dr. W. van Drimmelen (vanaf februari 1983)

Adjunct-secretaris:

 • mr. J.C.F. Bletz (vanaf april 1983)

Samenstelling tweede raad 1978-1982

 • ir. Th. Quené, voorzitter (vanaf maart 1978)
 • prof. dr. J. Boldingh
 • prof. dr. N.H. Douben (vanaf september 1980)
 • prof. dr. A.H.J.J. Kolnaar (tot juli 1980)
 • prof. mr. M. Scheltema (van januari 1979 tot september 1981)
 • drs. H.A. van Stiphout
 • dr. H.M. in ’t Veld-Langeveld
 • prof. dr. J. Volger
 • prof. dr. ir. C.T. de Wit
 • prof. dr. A. van der Zwan

Secretaris:

 • dr. P.R. Baehr

Adjunct-secretaris:

 • dr. M.C.E. van Gendt (tot maart 1980)
 • dr. W. van Drimmelen (vanaf juni 1980)
plaatje 1ste WRRraad

Samenstelling eerste raad 1972-1977

 • dr. J. Kremers, voorzitter (tot augustus 1977)
 • dr. ir. W.J. Beek (tot maart 1974)
 • prof. dr. C.J.F. Böttcher (tot september 1976)
 • prof. dr. J.S. Cramer
 • prof. mr. J.M. Polak (vanaf augustus 1974)
 • prof. dr. G.W. Rathenau (vanaf mei 1974)
 • ir. W.F. Schut  
 • drs. H.A. van Stiphout (vanaf september 1974)
 • dr. H.M. in ’t Veld-Langeveld

Secretaris:

 • drs. E.D.J. Kruijtbosch (tot oktober 1975)
 • dr. P.R. Baehr (vanaf maart 1976)

Adjunct-secretaris:

 • drs. M.C.E. van Gendt