Toegankelijkheid

De WRR vindt het belangrijk dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die slecht toegankelijk is? Graag aan ons melden via het contactformulier.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring van wrr.nl.

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid via het contactformulier op deze website.

Inspectie website wrr.nl

Op verzoek van Ministerie van Algemene Zaken/ Bureau Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, aanbieder van de website www.wrr.nl, is er een onderzoek (juni 2020) uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

Dit rapport (juni 2020) beschrijft per succescriterium in hoeverre de website al dan niet voldoet.

Garanderen van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de site niet voldoet

  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op wrr.nl. Het streven van wrr.nl is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden. De WRR werkt momenteel (januari 2021) aan de toegankelijkheid van de pdf's op deze website
  • Wrr.nl heeft oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid via het contactformulier op deze website. 

Naar de 50 jaar WRR